Kleinschalige Zorg Salland

Kleinschalige Zorg Salland (KZS) is een samenwerkingsverband van een groep zelfstandige en bezielde ondernemers, die kleinschalige zorg aanbieden. Zowel de activiteiten als de doelgroepen van deze zorgaanbieders zijn divers. Wat hen samenbindt is hun visie: de deelnemer staat centraal, problemen pak je aan, je bent open in wat je doet en je werkt samen waar dat nuttig en efficiënt is.

De KZS-aanbieders zijn trots op hun, bedrijven,  activiteiten en onderscheiden zich door vrijwillige gebondenheid. Ze tonen dat ze goed bezig zijn via een zorgsysteem dat op ISO 9001 is gebaseerd.